Reference
Reference
BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA, Upravljački sistem i elektro radovi na pumpnoj stanici “Ada Ciganlija”
Nizvodna pumpna stanica Ada Ciganlija ima važnu ulogu u okviru hidrotehničkog sistema 
Savskog jezera i jedan je od najvažnijihUpravljački sistem i elektro radovi na pumpnoj stanici “Ada Ciganlija” objekata u okviru JP Ada Ciganlija.

Funkcije ove pumpne stanice su sledeće:
  • prepumpavanje jezerske vode iz Savskog jezera u ”Malo jezero”,
  • prepumpavanje jezerske vode iz Savskog jezera u Čukaričku rukavac,
  • prepumpavanje jezerske vode iz ”Malog jezera” u Čukaričku rukavac
Mikro Kontrol je izvršio kompletnu rekonstrukciju elektro dela pumpne stanice koja je obuhvatila:
  • Isporuku elektro opreme: orman napajanja sa mernom grupom, orman opšte zaštite i automatike pogona zatvarača, ormane pogona utopnih pumpi 110 KW i 45 KW sa soft starterima i orman opšte potrošnje,
  • Izvođenje radova na elektro instalaciji pogna pumpi i motornih zatvarača, kućnoj elektro instalaciji i gromobranskoj instalaciji,
  • Izvođački elektro projekat i elektro projekat izvedenog objekta
Upravljački sistem i elektro radovi na pumpnoj stanici “Ada Ciganlija”
Novosti

Powered by BeoNET