Reference
Reference
FABRIKA VODE, Indjija, Isporuka sistema za održavanje pritiska u vodovodnoj mreži
Upravljački sistem sastoji se od PLC- a koji  vodi proces distribucije vode prema gradu i integriše sledeće funkcije:
  • Uključuje horizontalne pumpe koje crpe vodu iz rezervoara i transportuju je prema gradu
  • Vodi računa o zaštitama motora, redosledu i vremenju rada horizontalnih pumpi obezbedjujući ravnomerno trošenje pumpi
  • Pripremljen je za GSM komunikaciju sa nadredjenim sistemom kome šalje podatke značajne za rad sistema vodosnabdevanja
Frekventni regulator ima funkciju da:
  • održava zadati pritisak pokrećući horizontalne pumpe tj. menjajući im protok (brzinu obtanja motora pumpe) na osnovu signala dobijenog sa transmitera pritiska
  • u zavisnosti od potrošnje vode frekventni regulator ima mogućnost ,sleep moda, gde se na unapred zadatoj frekvenciji gasi (pritisak u instalaciji se održava na nivou zadatog pritiska), a kad dodje do porasta potrošnje vode tj, pada pritiska frekventni regulator izlazi iz ,sleep moda, i nastavlja sa regulacijom pritiska

Novosti

Powered by BeoNET