Reference
Reference
JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU OBRENOVCA, Kanalizaciona pumpna stanica “B.Markovic”

Ukupno devet toplotnih podstanica realizovano je za potrebe »JP OBRENOVAC« u toku 2004 godine. Upravljački sistem čine PLC, frekventni regulator, operator panel, merna oprema, GSM modem itd. Podstanicom se može komandovati ručno ili automatski. U automatskom režimu rada vrši se regulacija nivoa i protoka u sekundarnom krugu, a omogućen je i cikličan rad pumpi kao i praćenje svih relevantnih radnih stanja i alarma. Primena GSM modema omogućava daljinsko praćenje rada toplotnih podstanica kao i alarmiranje odgovarajućih službi.

Predvidjena je i realizacija centralnog nadzornog sistema za sve novoizgradjene i revitalizovane toplotne podstanice.

Kanalizaciona pumpna stanica “B.Markovic”

Kanalizaciona pumpna stanica “B.Markovic”

Novosti

Powered by BeoNET