Reference
Reference
JP “Beogradski vodovod i kanalizacija”, Modernizacija sistema napajanja vodom 7 pumpnih stanica u Beogradu

Tokom 2007 godine realizovao se projekt modernizacije 7 pumpnih stanica na teritoriji grada Beograda. Ovaj projekat se realizovao u okviru donacije vlade Japana, a na osnovu tendera koji je objavljen u Japanu u novembru 2006. Realizacija projekta je dodeljena japanskoj kompaniji EBARA, a MIKRO KONTROL je izabaran za podizvođača od strane BKV.

Granice projekta definisane su tenderskom dokumentacijom:

 • Izrada tehničke dokumentacije za i montažu opreme koja je predmet isporuke
 • Isporuka 24 pumpna agregata
 • Isporuka 8 frekventnih regulatora u svojim panelima
 • Isporuka 16 soft startera u svojim panelima
 • Izrada komunikacionog protokola između frekventnih regulatora i soft startera sa vodećim PLC-om
 • Isporuka ventila i transmitera pritiska
 • Isporuka Laboratorijske opreme
Zadatak MIKRO KONTROL-a je bio:
 • Izrada elektro-tehničke dokumentacije
 • Isporuka frekventnih regulatora, soft startera, razvodnih ormana i ostale pripadajuće opreme predviđene tehničkom dokumentacijom
 • Montaža frekventnih regulatora i soft startera sa pripadajućom opremom u razvodne ormane ( panele ) sa stepenom zaštite IP54
 • Ispitivanje panela sa montiranom opremom u radionici
 • Izrada komunikacionog softvera za nadzor i upravljanje frekventnim regulatorima i soft starterima
Puštanje u rad ovih panela je otpočelo u 2008. godini.
tretman_voda
tretman_voda_bkvPumpne stanice koje su predmet donacije imaju sledeće karakteristike: 

PS-1a Bele Vode :
 • 3 horizontalne pumpe: 167 l/sec, 160 m
 • Motor pumpe : 400kW,400V
 • 1 frekventni regulator od 800A, 400V
 • 2 soft startera od 720A, 400V
 • Paneli za smeštaj frekventnih regulatora i soft startera u zaštiti IP54
PS-1b Bele Vode :4 vertikalne pumpe : 250 l/sec, 90 m
 • Motor pumpe : 315kW,400V
 • 1 frekventni regulator od 800A, 400V
 • 3 soft startera od 720A, 400V
 • Paneli za smeštaj frekventnih regulatora i soft startera u zaštiti IP54
PS-18 Tašmajdan :
 • 4 utopne pumpe : 361 l/sec, 66m
 • Motor pumpe : 355kW,400V
 • 1 frekventni regulator od 800A, 400V
 • 3 soft startera od 720A, 400V
 • Paneli za smeštaj frekventnih regulatora i soft startera u zaštiti IP54
PS-19 Bežanija :
 • 3 horizontalne pumpe: 200 l/sec, 46m
 • Motor pumpe : 132kW,400V
 • 1 frekventni regulator od 240A,400V
 • 2 soft startera od 250A,400V
 • Paneli za smeštaj frekventnih regulatora i soft startera u zaštiti IP54
PS-23 Studentski Grad :
 • 5 horizontalnih pumpi : 500 l/sec, 53m
 • Motor pumpe : 400kW, 400V
 • 2 frekventna regulatora od 800A, 400V
 • 3 soft startera od 720A, 400V
 • Paneli za smeštaj frekventnih regulatora i soft startera u zaštiti IP54
PS-17 Zvezdara :
 • 3 vertikalne pumpe : 120 l/sec, 80m
 • Motor pumpe : 160kW, 400V
 • 1 frekventni regulator od 305A, 400V
 • 2 soft startera od 300A, 400V
 • Paneli za smeštaj frekventnih regulatora i soft startera u zaštiti IP54
PS-20 Železnik :
 • 2 vertikalne pumpe : 240 l/sec, 140m
 • Motor pumpe : 560kW, 690V
 • 1 frekventni regulator od 690A, 690V
 • 1 soft starter od 720A, 690V
 • Paneli za smeštaj frekventnih regulatora i soft startera u zaštiti IP54

Novosti

Powered by BeoNET