Reference
Reference
Revitalizacija upravljanja i energetike pogona duvaljki u ViK Novi Sad

Upravljački sistem duvaljki je izveden na platformi  programabilnog logičkog kontrolera CJ2 (japanskog proizvodjača opreme) koji je putem eterneta povezan na centralnu SCADA aplikaciju.Pokretanje motornog pogona duvaljki je realizovano pomoću soft startera SOLCON (Izraelskog proizvodjača opreme). 

Tehnološki zadatak sistema duvaljki je proizvodnja vazduha pritiska do 500mBar-a koji se koristi u procesu pranja filter polja.

Duvaljke mogu raditi  u automatskom i ručnom režimu, i spregnute su komunikacijom sa centralnim sistemom upravljanja tako da operater može videti sve relevantne parametre iz procesa u koje spadaju:

  • protok vazduha prema filter poljima prilikom pranja vazduhom i kombinovanim pranjem vazduh-voda
  • signalizacija ostalim delovima sistem pranja tako da se može brzo reagovati na poremećaje u procesu duvanja

Obim urađenog posla i pogodnosti za korisnika:

  • Izrada projektne dokumentacije, izvođačke dokumentacije  i projekta izvedenog objekta
  • Izrada, isporuka i povezivanje razvodnih ormara
  • Izvođenje elektroinstalacionih radova na postrojenju (kablovske trase, provlačenje i vezivanje kablova)
  • Izbor, isporuka, programiranje i puštanje u rad PLC (dokazivanje funkcionalnosti - SAT, FAT,..)
  • Izrada upustava, obuka operatera, isporuka celokupne atestno projektne dokumentacije

Pogodnosti  koje je doneo upravljački sistem su sledeće:

  • poboljšano održavanje i regulisanje procesnih parametara tako da je proces ponovljiv
  • detekcija i otklanjanje grešaka u sistemu u veoma kratkom vremenu, jer se sistem monitoringa i snimanja procesnih veličina zasniva na eternet komunikaciji sa nadredjenim sistemom.

 

duvaljka_vik
duvaljka_vik

Novosti

Powered by BeoNET