Reference
Reference
VODOVOD I KANALIZACIJA, Novi Sad, Kanalizaciona pumpna stanica “Br 7”
Upravljački sistem sastoji se od: 

OMRON PLC-a koji na osnovu ulaznih signala sa plovnih krušaka (nivoa vode u rezervoaru), signala zaštita motora (podnaponska, prekostujna, prodor vlage,...), vodi proces prepumpavanja vode iz rezervoara tako da vrši uključivanje potrebnog broja pumpi (ima ih ukupno pet) zavisno od trenutnog nivoa, vodeći računa da u svakom narednom ciklusu uključenja pomera redosled uključenja pumpi. PLC takodje vodi proces vremenskog zatezanja izmedju uključenja pumpi, kao i to da ne smeju da rade istovremeno preko četiri pumpe. 

OMRON touch terminala - Na ovom operator panelu korisnik može da prati svu sinoptiku ovog procesa prepumpavanja, od broja radnih sati pumpi, trenutno prisutne alarme u sistemu, istoriju alarma, trenutni nivo u rezervoaru, uzrok ispada pojedinih pumpi do resetovanja brojača i zadavanja početne vodeće pume.

 


Novosti

Powered by BeoNET