Reference
Reference
VODOVOD KOTOR, Upravljački sistemi pumpne stanice Orahovac i rezervoara Dobrota 1, Dobrota 2 i Škaljari
Svaki od PLC-ova konfigurisan je da sa odgovarajućim brojem ulaza odnosno izlaza prihvati signale (npr. sa diskretnih davača nivoa (MIN, MAX), analognog merenja nivoa,protoka itd.), odnosno izda komande pumpnim agregatima. Pored PLC-a na vratima postojećeg elektro-ormana ugrađeni su lokalni operator paneli za očitavanje trenutnog stanja. Za komunikaciju u sistemu predvidjeni su GSM modem. Odabrani modemi pružaju mogućnost izbora servisa u okviru GSM mreže koji će se koristiti za prenos informacija u sistemu.

Novosti

Powered by BeoNET