Reference
Reference
VODOVOD KRALJEVO, Izrada nadzorno-upravljačkog sistema
Za potrebe kraljevačkog vodovoda i bunarskog kompleksa Žičko Polje  isporučeno je nekoliko upavljačko nadzornih sistema i to:
  • Pumpna stanica za održavanje protoka i pritiska u glavnom cevovodu, u okviru čega je isporučen upravljački sistem baziran na frekventnoj regulaciji i soft starterima  (upravlja se sa četiri pumpe) . Ugradjeni su i  elektomagnetni merači protoka, hidrostatički merači nivoa, transmiteri pritiska čije signale PLC obradjuje i na osnovu parametara zadatih sa operator panela vodi proces snabdevanja vodom
  • Merno regulacioni blok u okviru koga su isporučeni i  ugradjeni elektromagnetni merači protoka, regulacioni elektromotorni ventili,...Upravljački sistem ima za cilj održavanje protoka
  • Merni upravljački sistem rezervoara koji ima za cilj održavanje  nivoa vode u rezervoaru
Svi upravljački sistemi su optikom povezani u jedinstven centralni nadzorno upravljački sistem preko koga operater  utiče navodosnabdevanje  grada.

pumpna_stanica
pumpna_stanica
pumpna_stanica


Novosti

Powered by BeoNET