Reference
Reference
"Vodovod Počekovina" Počekovina, Upravljački sistem pumpne stanice

Isporučen upravljački sistem koji se sastoji od PLC-a, touch panela, frekventnih regulatora, kontinualnih merača nivoa i pritiska ima funkciju da omogući sledeće tehnološke zahteve:

  • Održava nivo u udaljenom glavnom rezervoaru na brdu posredno putem zadatog pritisaka u glavnom cevovodu
  • Zaštita rada sistema na suvo
  • Zaštita od nestanka, asimetrije faza, pregrevanja motora
  • Prenos signala u udaljeni dispečerski centar
  • Integracija ’sleep’, ’snooze’i ’buster’ funkcije u upravljački algoritam

Upravljački sistem pumpne stanice

Novosti

Powered by BeoNET