19 godina
Inženjering
Inženjering je naša osnovna delatnost. Mi vodimo projekat u celosti, od prihvatanja izazova do uspešne isporuke. Klijentima obezbeđujemo:
 • Izradu tehničke dokumentacije u formi idejnog, glavnog i projekta izvedenog objekta
 • Isporuku razvodnih ormana elektromotornih pogona (MCC) i upravljačkih elektro ormana
 • Izvođenje radova
 • Obuku i tehničku podršku

Izrada tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije u formi idejnih, glavnih i izvođačkih projekata za:

 • sisteme napajanja industrijskih i drugih objekata na naponskim nivoima od 1kv do 110kV sa mernim, zaštitnim, komunikacionim, nadzornim i upravljačkim funkcijama;
 • sisteme  za korekciju faktora snage i kvaliteta električne energije;
 • elektroenergetske instalacije u industriji i građevinarstvu;
 • instalacije elektromotornog pogona, merenja i upravljanja;
 • sisteme za nadzor, komunikaciju i upravljanje tehnološkim uređajima u industrijskim procesima.

MCC i upravljački elektro ormani

Isporuka razvodnih ormana elektromotornih pogona (MCC) i upravljačkih elektro ormana obuhvata:

 • sklapanje novih, rekonstrukciju i revitalizaciju postojećih postrojenja i rasklopnih blokova niskog i srednjeg napona;
 • sklapanje novih, rekonstrukciju i revitalizaciju postojećih merno-zaštitnih i nadzorno-upravljačkih blokova.

Izvođenje radova

Izvođenje radova obuhvata:

 • izvođenje  elektromontažnih radova u industriji i građevinarstvu;
 • programiranje, konfigurisanje i parametriranje programabilnih uređaja;
 • ispitivanje i puštanje u rad, probni rad;
 • izrada projekta izvedenog objekta;
 • obuka osoblja naručioca za upotrebu i održavanje.

Obuka i tehnička podrška

Obuka i tehnička podrška obuhvata:

 • razne vrste obuka prema prirodi projekta i zahteva
 • održavanje jedinstvenog sistema ili celokupnog pogona

Mi pokrivamo sve oblasti.

Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat ISO 14001:2008
Sertifikat ISO 14001:2015
OHSAS sertifikat
OHSAS sertifikat
Velika licenca
ABB Certificate
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Rockwell Automation System Integrator Certificate
Rockwell Automation System Integrator Certificate

Novosti

Powered by BeoNET