19 godina
Inženjering
Inženjering je naša osnovna delatnost. Mi vodimo projekat u celosti, od prihvatanja izazova do uspešne isporuke. Klijentima obezbeđujemo:
 • Izradu tehničke dokumentacije u formi idejnog, glavnog i projekta izvedenog objekta
 • Isporuku razvodnih ormana elektromotornih pogona (MCC) i upravljačkih elektro ormana
 • Izvođenje radova
 • Obuku i tehničku podršku

Izrada tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije u formi idejnih, glavnih i izvođačkih projekata za:

 • sisteme napajanja industrijskih i drugih objekata na naponskim nivoima od 1kv do 110kV sa mernim, zaštitnim, komunikacionim, nadzornim i upravljačkim funkcijama;
 • sisteme  za korekciju faktora snage i kvaliteta električne energije;
 • elektroenergetske instalacije u industriji i građevinarstvu;
 • instalacije elektromotornog pogona, merenja i upravljanja;
 • sisteme za nadzor, komunikaciju i upravljanje tehnološkim uređajima u industrijskim procesima.

MCC i upravljački elektro ormani

Isporuka razvodnih ormana elektromotornih pogona (MCC) i upravljačkih elektro ormana obuhvata:

 • sklapanje novih, rekonstrukciju i revitalizaciju postojećih postrojenja i rasklopnih blokova niskog i srednjeg napona;
 • sklapanje novih, rekonstrukciju i revitalizaciju postojećih merno-zaštitnih i nadzorno-upravljačkih blokova.

Izvođenje radova

Izvođenje radova obuhvata:

 • izvođenje  elektromontažnih radova u industriji i građevinarstvu;
 • programiranje, konfigurisanje i parametriranje programabilnih uređaja;
 • ispitivanje i puštanje u rad, probni rad;
 • izrada projekta izvedenog objekta;
 • obuka osoblja naručioca za upotrebu i održavanje.

Obuka i tehnička podrška

Obuka i tehnička podrška obuhvata:

 • razne vrste obuka prema prirodi projekta i zahteva
 • održavanje jedinstvenog sistema ili celokupnog pogona

Mi pokrivamo sve oblasti.

Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat ISO 14001:2008
Sertifikat ISO 14001:2005
OHSAS sertifikat
OHSAS sertifikat
Velika licenca
Velika licenca
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation

Novosti

Powered by BeoNET