Konsalting
Zadovoljstvo korisnika naših usluga je naš imperativ. 

Uslugu konsaltinga za implementaciju elektroopreme i uređaja pružamo u:

  • elektroenergetskim sistemima koji omogućuju napajanja industrijskih i drugih objekata uz  kompletnu primenu mernih, zaštitnih, komunikacionih, nadzornih i upravljačkih funkcija;
  • elektroenergetskih sistema za analizu i korekciju kvaliteta električne energije;
  • startera i pogona tehnoloških uređaja za različite namene;
  • sistema za merenje, komunikaciju, nadzor i upravljanje u industrijskim procesima.

Jedinstvene stručne savete pružamo u formi izveštaja i elaborata za sledeće celine:

  • predloge projektnih zadataka,
  • tenhičko-tehnoloških opisa sugerisanih sistema,
  • energetske, merno-zaštitne, komunikacione i nadzorno-upravljačke blok šeme,
  • specifikaciju opreme i materijala kao podloge za izradu konkursne dokumentacije,
  • procenu investicione vrednosti.
Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat ISO 14001:2008
Sertifikat ISO 14001:2005
OHSAS sertifikat
OHSAS sertifikat
Velika licenca
Velika licenca
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation

Novosti

Powered by BeoNET