Konsalting
Zadovoljstvo korisnika naših usluga je naš imperativ. 

Uslugu konsaltinga za implementaciju elektroopreme i uređaja pružamo u:

  • elektroenergetskim sistemima koji omogućuju napajanja industrijskih i drugih objekata uz  kompletnu primenu mernih, zaštitnih, komunikacionih, nadzornih i upravljačkih funkcija;
  • elektroenergetskih sistema za analizu i korekciju kvaliteta električne energije;
  • startera i pogona tehnoloških uređaja za različite namene;
  • sistema za merenje, komunikaciju, nadzor i upravljanje u industrijskim procesima.

Jedinstvene stručne savete pružamo u formi izveštaja i elaborata za sledeće celine:

  • predloge projektnih zadataka,
  • tenhičko-tehnoloških opisa sugerisanih sistema,
  • energetske, merno-zaštitne, komunikacione i nadzorno-upravljačke blok šeme,
  • specifikaciju opreme i materijala kao podloge za izradu konkursne dokumentacije,
  • procenu investicione vrednosti.
Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat ISO 14001:2008
Sertifikat ISO 14001:2015
OHSAS sertifikat
OHSAS sertifikat
Velika licenca
ABB Certificate
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Rockwell Automation System Integrator Certificate
Rockwell Automation System Integrator Certificate

Novosti

Powered by BeoNET