Održavanje
Zašto se kompanije mogu osloniti na usluge Mikro Kontrol  tima?
  • Ušteda troškova
  • Usmerenost na osnovnu delatnost
  • Odgovarajuća podrška prema zahtevu

Usluge održavanja jedinstvenog sistema, nekoliko proizvodnih sistema ili celokupnog pogona, urgentne i tačne dijagnostike, dovođenje opreme u projektovano funkcionalno stanje nudimo u vidu:

  • podrska korisniku kod interventnog i preventivnog održavanja
  • podrska korisniku kod aktivnosti na optimizaciji rada pogona
  • podrska korisniku u toku planskog remonta


Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat ISO 14001:2008
Sertifikat ISO 14001:2015
OHSAS sertifikat
OHSAS sertifikat
Velika licenca
ABB Certificate
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Rockwell Automation System Integrator Certificate
Rockwell Automation System Integrator Certificate

Novosti

Powered by BeoNET