Sertifikati i licence
Odeljenje QMS-a vodi računa o stalnom procesu unapređenja znanja i veština zaposlenih. Obuka i usavršavanje za nas ne predstavlja obavezu, već potrebu.

Zaposleni inženjeri poseduju inženjerske licence izdate od Inženjerske komore Srbije za izvođenje radova i projektovanje kojima pokrivaju sve oblasti elektro struke.

Imamo uveden sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008 u oblasti inženjeringa “ključ u ruke”, projektovanja, proizvodnje elektro opreme i sistema automatike kao i trgovine na veliko.

Od septembra 2013. imamo uveden sistem menadžmenta zaštitom životne sredine, usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005, a novembra 2013. imamo uveden sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu usaglasen sa zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008.

Isporučena inženjerska rešenja su usaglašena sa domaćim i međunarodnim tehničkim standardima i normama i u skladu su sa običajima dobre inženjerske prakse u oblastima u kojima firma deluje.

Preduzeće MIKRO KONTROL ima rešenje izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva (tzv. veliku licencu) za izradu tehničke dokumentacije:

  • P030E4 - upravljanje elektromotornim pogonima – automatika, merenja i regulacija za objekte za preradu nafte i gasa....

  • P040E4 - upravljanja elektromotornim pogonima – automatike merenja i regulacije za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, objekte crne i obojene metalurgije...

  • P050E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW

  • P051E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane 10 i više MW

  • P062E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za trafostanice 110 i više KV

Preduzeće MIKRO KONTROL je sertifikovani partner (“Solution Partner”) firme Siemens za oblast industrijske automatizacije i pogonske tehnike. Inženjeri su obučeni za rad u centrima u Nemačkoj i Austriji i imaju iskustva na platformi Simatic, a takođe i na DCS platformi PCS7. Ovaj svetski priznati sertifikat garancija je kvaliteta inženjerskih rešenja baziranih na opremi firme Siemens.

Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat ISO 14001:2008
Sertifikat ISO 14001:2005
OHSAS sertifikat
OHSAS sertifikat
Velika licenca
Velika licenca
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation

Novosti

Powered by BeoNET