Sertifikati i licence
Odeljenje QMS-a vodi računa o stalnom procesu unapređenja znanja i veština zaposlenih. Obuka i usavršavanje za nas ne predstavlja obavezu, već potrebu.

Zaposleni inženjeri poseduju inženjerske licence izdate od Inženjerske komore Srbije za izvođenje radova i projektovanje kojima pokrivaju sve oblasti elektro struke.

Imamo uveden sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008 u oblasti inženjeringa “ključ u ruke”, projektovanja, proizvodnje elektro opreme i sistema automatike kao i trgovine na veliko.

Od septembra 2013. imamo uveden sistem menadžmenta zaštitom životne sredine, usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005, a novembra 2013. imamo uveden sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu usaglasen sa zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008.

Mikro Kontrol je član VDI i VDE, kao i CSIA.

Isporučena inženjerska rešenja su usaglašena sa domaćim i međunarodnim tehničkim standardima i normama i u skladu su sa običajima dobre inženjerske prakse u oblastima u kojima firma deluje.

Preduzeće MIKRO KONTROL ima rešenje izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva (tzv. veliku licencu) za izradu tehničke dokumentacije:

  • P030E4 - upravljanje elektromotornim pogonima – automatika, merenja i regulacija za objekte za preradu nafte i gasa....

  • P040E4 - upravljanja elektromotornim pogonima – automatike merenja i regulacije za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, objekte crne i obojene metalurgije...

  • P050E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW

  • P051E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane 10 i više MW

  • P062E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za trafostanice 110 i više KV


Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat ISO 14001:2008
Sertifikat ISO 14001:2015
OHSAS sertifikat
OHSAS sertifikat
Velika licenca
ABB Certificate
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Rockwell Automation System Integrator Certificate
Rockwell Automation System Integrator Certificate

Novosti

Powered by BeoNET