Tehnička dokumentacija
Mi pripremamo i izrađujemo tehničku dokumentaciju u formi idejnih, glavnih i izvođačkih projekata.

Projekte izrađujemo za:

  • Sisteme napajanja industrijskih i drugih objekata na naponskim nivoima od 1kv do 110kV sa mernim, zaštitnim, komunikacionim, nadzornim i upravljačkim funkcijama;
  • Sisteme  za korekciju faktora snage i kvaliteta električne energije;
  • Elektroenergetske instalacije u industriji i građevinarstvu;
  • Instalacije elektromotornog pogona, merenja i upravljanja;
  • Sisteme za nadzor, komunikaciju i upravljanje tehnološkim uređajima u industrijskim procesima.
Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat SRPS 9001:2008
Sertifikat ISO 14001:2008
Sertifikat ISO 14001:2015
OHSAS sertifikat
OHSAS sertifikat
Velika licenca
ABB Certificate
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Sertifikat Siemens Solution Partner Automation
Rockwell Automation System Integrator Certificate
Rockwell Automation System Integrator Certificate

Novosti

Powered by BeoNET