Novosti
Septembar 2017. Stručni skup „Savremene tendencije u razvoju i primeni rudarske mehanizacije“
U organizaciji firme Mikro Kontrol i  JP Elektro Privrede Srbije organizovan je dvodnevni stručni skup u Sremskim Karlovcima na temu „Savremene tendencije u razvoju i primeni rudarske mehanizacije“, namenjen inženjerima iz firmi EPS, RB Kolubara, TE Kostolac.

Otvarajući skup, Slobodan Mitrović, izvršni direktor za proizvodnju uglјa u EPS-u je rekao da  pred rudarskim sektorom EPS-a su veliki izazovi i zadatak da se uklopi u savremene trendove proizvodnje, koji će omogućiti da ugalј i dalјe bude osnovni energent u EPS-u. Uzimajući u obzir multidisciplinarnost rudarske nauke, koja se u značajnoj meri oslanja na mašinstvo i elektrotehniku, a u poslednje vreme i automatiku i informatiku, to je jedino moguće kroz stalnu saradnju sa najbolјim svetskim kompanijama specijalizovanim za rudarsku opremu, kroz razmenu znanja i iskustava i implementaciju njihovih najnovijih dostignuća u ovoj oblasti.
Mitrović je izrazio posebno zadovolјstvo što na ovom, četvrtom, stručnom skupu posle tri strane kompanije (ThysenKrupp, Liebherr i Enelex) imamo domaću kompaniju Mikro Kontrol sa kojom JP EPS ima dugogodišnju saradnju u revitalizaciji postojećih i implementaciji novih proizvodnih sistema na površinskim kopovima.
Predavanje profesora Dr. Boža Kolonje sa Rudarsko-geološkog fakulterta i Nebojše Lazarevića inženjera firme Mikro Kontrol usredsređeno je na inovativni CQMS koncept upravljanja i kontrole kvaliteta uglja (Coal quality management system) i mogućnosti njegove implementacije.

Mikro Kontrol je pokazao da aktivno prati najnovija tehnološka dostignuća, kao i da je inovator na srpskom tržištu. Firma pravi velike korake ka implementaciji industrije 4.0. Ono što karakteriše novo rešenje je distribuiran model procesuiranja, RFID tehnologija međusobnog raspoznavanja opreme koja učestvuje u procesu proizvodnje i transporta uglja, OPCUA tehnologija na vertikalnoj komunikaciji sve do cloud-a i real time adaptibilne komunikacije na horizontalnom nivou. Po prvi put je predloženo dinamičko određivanje presipnih mesta bagera na transportere pomoću inovativne RFID tehnologije i prevazilaženje problema koji postoje na trenutnim rešenjima koja koriste vrlo skupu opremu za GPS pozicioniranje. Primenom “virtuelne fabrike” u svom rešenju koja se prenosi na najniži nivo procesuiranja kroz Simulink modele, a zatim vraća prerađene podatke u svoj sistem, Mikro Kontrol je dao veliki doprinos kompletnom unapređenju CQMS sistema razvijenog na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu i omogućio ostvarenje velikih ideja.

Ono što nesumnjivo predstаvlja našu budućnost jeste savremena ''Cloud'' tehnologija koja je nerazdvojiva od digitalizacije proizvodnje pa se drugi deo predavanja odnosio na njihovu primenu. Najsavremeniji vidovi komunikacije apsolutno učestvuju u svemu vezanom za cloud tehnologiju i ona ne postoji bez bežične komunikacije i brzog interneta, kao što Industry 4.0 ne postoji bez cloud-a, OPCUA komunikacije i opšte integracije brzim real-time komunikacijama, kako po horizontali, tako i po vertikali. ''Cloud'' tehnologija nudi nesagledive mogućnosti za unapredjenje svih aspekata kako života tako i proizvodnje: uvođenje veštačke inteligencije kao pomoćnika u održavanju postrojenja, oprema za „augmented reality“ koja ubrzava donošenje odluka i pomaže ljudima da kvalitetnije dođu do rešenja, bespilotna vozila i roboti koji se sami organizuju i znaju šta treba da urade, proizvodi sposobni da  diktiraju mašinama šta treba da rade itd. Ne samo što Cloud i Industry 4.0 uvode tehnološke promene, već i snažno utiču na promenu opšte svesti u industriji koja će pretrpeti velike suštinske i kadrovske promene.

Primenom savremenih ''Cloud'' i ''Industry 4.0'' rešenja možemo da podignemo kvalitet i obim proizvodnje, da olakšamo održavanje proizvodnih sistema i da smanjimo troškove. Zbog toga je prelazak na nove tehnologije imperativ, a ne mogućnost.  

U okviru inovacija predstavljene su i nove tehnologije za monitoring opreme na velikim udaljenostima, firme Yokogawa, partnera Mikrokontrola. Njihov DTSX 3000 sistem merenja temperature putem fiber optičkih vlakana može da registruje promenu temperature od -50 do +70°C pomoću standardnog optičkog kabla, na udaljenostima do 50km, sa rezolucijom ispod jednog metra, uz maksimalno 16 kanala. Uz odgovarajući optički kabl, opseg merenja se povećava na -220 do +800°C. DTSX predstavlja isplativu metodu prikupljanja više hiljada preciznih merenja  u visokoj rezoluciji.

Pored navedenih održana je i prezentacija „Aplikacije u energetici“. Inženjer Mikro Kontrol-a Miodrag Basić predstavio je nove načine za unapređenje rudarskih i kranskih aplikacija. Prikazane su prednosti multi-drive topologije frekventnih pretvarača, načini smanjenja uticaja viših harmonika iz frekventnih pretvarača na napojnu mrežu, mogućnost regenerativnog kočenja kao i energetski efikasno upravljanje pumpnim postrojenjima.Powered by BeoNET