Novosti
Oktobar 2017. VIII-a Međunarodna konferencija UGALJ na Zlatiboru


Prosle nedelje održana je VIII-ma Međunarodna konferencija UGALJ u organizaciji Saveza inženjera rudarstva i geologije Srbije i Jugoslovenskog komiteta za površinsku eksploataciju JUKOM. Predstavnik firme MIKRO KONTROL,dipl.el.inž Nebojša Lazarević, održao je  interesantno predavanje na temu „Savremene tehnologije kao potpora kvalitetnijem održavanju industrijskih sistema“ sa akcentom na „Cloud Computing“ tehnologiju i implementaciju Industry 4. Tom prilikom objašnjeno je kako sa potpuno novom pametnom opremom i cloud tehnologijom inženjeri u održavanju mogu veoma brzo da reše složene probleme bez prekida rada sistema. 

JUKOM je i ove godine štampao zbornik naučnih radova gde je objavljen stručni rad dipl.el.inž Nebojše Lazarević iz MIKRO KONTROLA na već pomunutu temu „Savremene tehnologije kao potpora kvalitetnijem održavanju industrijskih sistema“.


Powered by BeoNET