Novosti
Oktobar 2018. XIII Međunarodna konferencija OMC 2018
U organizaciji Saveza inženjera rudarstva i geologije Srbije i Jugoslovenskog komiteta za površinsku eksploataciju održana XIII Međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji. Ovu manifestaciju je podržalo Ministarstvo rudarstva i enegetike Republike Srbija.

XIII Međunarodna konferencija OMC 2018 bavila se sledećim temama:
Geološka istraživanja i istraživanja radne sredine
Razvoj sistema površinske eksploatacije
Unapređenje tehnike i tehnologije eksploatacije
Projektovanje i prostorno planiranje u površinskoj eksploataciji
Informatika, informacioni sistemi, modeliranje i razvoj softvera u površinskoj eksploataciji
Selektivna eksploatacija, homogenizacija i upravljanje kvalitetom mineralnih sirovina
Zaštita površinskih kopova od podzemnih i površinskih voda
Rekultivacija površinskih kopova i odlagališta, deponija, i odlagališta rudarskog i komunalnog otpada
Zaštita na radu, zaštita životne sredine i energetska efikasnost
Menadžment, organizacija i upravljanje u površinskoj eksploataciji
Zakonska regulativa u rudarstvu

Mikro Kontrol je i ove godine bio učesnik konferencije i predstavnici firme su imali priliku da se sastanu i razgovaraju sa učesnicima i posetiocima konferencije na svom štandu.

Powered by BeoNET