Novosti
Maj 2012. FIAT AUTOMOBILI SRBIJA - Završen projekat
FIAT logo
MIKRO KONTROL
kao podizvođač SIEMENS-a d.o.o. Beograd, je pustioo u rad kotlarnicu u pogonu FIAT AUTOMOBILA SRBIJE u Kragujevcu. Radovi koji su izvršeni su: izrada izvođačkog elektro projekta, FAT (fabrički test opreme), nadzor nad radovima u radionici i na terenu, elektro projekat izvedenog stanja, izrada korisničkog softvera na platformi SIMATIC PCS7 i puštanje sistema u rad.

IDI NA TEKST REFERENCE

FAS_fabrika

Powered by BeoNET