Video
Avgust 2011. JP “Beogradski vodovod i kanalizacija”, Modernizacija sistema napajanja vodom 7 pumpnih stanica Tokom 2007 godine realizovao se projekt modernizacije 7 pumpnih stanica na teritoriji grada Beograda. Realizacija projekta je dodeljena japanskoj kompaniji EBARA, a MIKRO KONTROL je izabaran za podizvođača od strane BKV.


Novosti

Powered by BeoNET