Video
Avgust 2012. PD RB Kolubara - Revitalizacija upravljanja svih linija na drobilani Mikro Kontrol Beograd, u konzorcijumu sa Siemens-om Beograd, je uspešno izvršio revitalizaciju upravljanja i nadzora svih linija na drobilani. Celokupni posao je obuhvatao izradu glavnog elektro projekta, izvođačkog projekta i projekta izvedenog stanja, isporuku i montažu opreme i puštanje sistema u rad.


Novosti

Powered by BeoNET