Panel indikatori

Bestie
Image
Kompaktni i inteligentni digitalni panel indikatori
Image
LCD displej visoke vidljivosti sa LED-ovima u 2 boje (crvena i zelena)
Image
LCD displej visoke vidljivosti sa LED-ovima u 2 boje (crvena i zelena)
Image
LCD displej visoke vidljivosti sa LED-ovima u 2 boje (crvena i zelena)
Image
Procesni indikator idealan za prikazivanje rezultata merenja i njihove razlike
Image
Novi temperaturni indikator velike brzine i visoke tačnosti
Image
Merni indicator za merenje pritiska, opterećenja, momenta i težine
Image
Indikator linearnog senzora sa veoma brzim odzivom
Image
Indikator brojanja brzih “up/down” impulsa
Image
Indikator vremenskog intervala za merenje vremena, prolazne brzine ili ciklusa u dve tačke
Image
Indikator za merenje brzine rotacije i pozicioniranje sa ulazom do 50 kHz

Adresa u Nemačkoj

 Körner Hellweg 65

 44145 Dortmund, Germany

 +49 151 15569584

 sales@mikrokontrol.de

Adresa u Srbiji

 Vase Pelagića 30

 11000 Beograd, Srbija

 +381 11 / 3699 080

 +381 11 / 3699 939

 prodaja@mikrokontrol.rs

 marketing@mikrokontrol.rs

 nabavka@mikrokontrol.rs

 

 

©2024 Mikro Kontrol d.o.o. All Rights Reserved.

https://www.traditionrolex.com/35